Πατήστε στο σύνδεσμο IELTS offering document Cycle B 01-2024.pdf για να δείτε το αρχείο.