Πατήστε στο σύνδεσμο B1+ offering document.pdf για να δείτε το αρχείο.