Щракнете върху B1+ offering document Cycle B 02-2024.pdf, за да отворите файла.